Undgå at skade mårdyrene: Sådan bruger du mårfælder korrekt

Undgå at skade mårdyrene: Sådan bruger du mårfælder korrekt

maj 25, 2023 Slået fra Af

Mårdyr kan være en plage for mange, da de kan forårsage skader på bygninger og andre ejendele. Derfor er det ikke overraskende, at mange vælger at benytte mårfælder for at fange og fjerne disse dyr. Men det er vigtigt at huske på, at der er lovgivning og regler, der skal følges, når man bruger mårfælder. Derudover er det også vigtigt at vælge den korrekte fælde og det rette lokkemiddel for at opnå den bedst mulige effekt. I denne artikel vil vi give dig en guide til, hvordan du kan undgå at skade mårdyrene, når du bruger mårfælder korrekt.

Lovgivning og regler for brug af mårfælder

Når man bruger mårfælder, er det vigtigt at overholde de gældende lovregler. I Danmark er det kun tilladt at fange visse arter af mårdyr, herunder mårhunde, ræve og mink. Det er ulovligt at fange grævlinger, oddere og husdyr. Desuden skal man have tilladelse fra Naturstyrelsen til at opsætte fælder. Tilladelsen kræver ofte, at man har den rette uddannelse og erfaring i at håndtere fælder og fangne dyr. Det er også vigtigt at kontrollere fælderne regelmæssigt for at undgå, at fangne dyr lider unødig smerte og stress. Hvis man ikke overholder reglerne, kan man blive straffet med bøder eller fængsel. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i lovgivningen og reglerne, inden man benytter sig af mårfælder.

Valg af korrekt fælde og lokkemiddel

Når du skal vælge den rigtige fælde og lokkemiddel til at fange mårdyrene, er det vigtigt at overveje flere faktorer. Først og fremmest skal du tage højde for hvilken type mårdyr, du ønsker at fange. Der findes nemlig forskellige fælder og lokkemidler, som er bedst egnet til de forskellige arter af mårdyr.

En af de mest anvendte fælder til at fange mårdyr er en såkaldt levende fælde. Denne type fælde giver mulighed for at fange dyret uden at skade det, og den kan genanvendes flere gange. Til levende fælder er det vigtigt at vælge det rigtige lokkemiddel. Mårdyr er kødædende og tiltrækkes derfor af lugten af kød eller fisk. Du kan derfor bruge en lille stykke kød, fisk eller et æg som lokkemiddel i fælden.

Hvis du derimod ønsker at fange mårdyret for at aflive det, kan du anvende en såkaldt dræberfælde. Disse fælder er specielt designet til at dræbe dyrene, og de kræver derfor en mere præcis opsætning. Til dræberfælder kan du også anvende kød eller fisk som lokkemiddel.

Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse fælde til det mårdyr, du ønsker at fange. Hvis fælden er for lille, vil dyret ikke kunne komme ind, og hvis den er for stor, kan det være svært at fange dyret. Det er også vigtigt, at fælden er lavet af et solidt materiale, som kan modstå dyrets styrke.

Når du har valgt den rigtige fælde og lokkemiddel, er det vigtigt at placere fælden på det rigtige sted. Mårdyr er sky dyr og vil derfor foretrække at færdes i områder, hvor de ikke bliver forstyrret. Det kan derfor være en god idé at placere fælden i nærheden af deres skjulested eller på deres naturlige færdselsveje.

Husk at undersøge lovgivningen og reglerne for brug af mårfælder i dit område, før du går i gang med at fange mårdyrene. På den måde undgår du at overtræde reglerne og risikere en bøde.

Sådan opstilles fælden korrekt

Når du har valgt den rette mårfælde og det passende lokkemiddel til at tiltrække måren, er det tid til at opstille fælden korrekt. Det er vigtigt at placere fælden på det rigtige sted og i den rette position for at øge chancerne for at fange måren og samtidig minimere risikoen for skade på dyret.

Først og fremmest er det vigtigt at placere fælden på et område, hvor måren ofte færdes. Det kan være i nærheden af dens rede eller i det område, hvor den ofte søger efter mad. Det er også vigtigt at tage hensyn til andre dyr, der kan komme i kontakt med fælden, såsom kæledyr eller vilde dyr, der ikke er mårdyr.

Når du har fundet det rigtige sted at placere fælden, skal du sørge for at rense området omkring fælden for eventuelle forhindringer eller genstande, der kan forstyrre fældens funktion. Fælden skal stå stabilt på jorden, så den ikke vælter eller bevæger sig, når måren går i fælden.

Når fælden er placeret rigtigt, er det vigtigt at justere fældens fjeder, så den er stram nok til at fange måren, men ikke så stram, at den skader dyret. Det er også vigtigt at placere lokkemidlet i fælden på en måde, der tiltrækker måren og ikke andre dyr.

Endelig er det vigtigt at tjekke fælden jævnligt for at sikre, at den fungerer korrekt, og at måren ikke lider unødig smerte eller stress i fælden. Når du har fanget måren, skal du sørge for at håndtere den forsigtigt og frigive den på et passende sted, hvor den kan fortsætte sin naturlige adfærd uden at skade andre eller sig selv.

Sikker håndtering af fanget dyr og frigivelse af mårdyr

Når man anvender mårfælder, er det vigtigt at have fokus på sikker håndtering af fanget dyr og frigivelse af mårdyr. Når et dyr er fanget i fælden, skal man være opmærksom på, at dyret kan være stresset og skræmt, og derfor kan det være farligt at håndtere dyret uden den rette erfaring og udstyr. Det anbefales derfor at kontakte en autoriseret skadedyrsbekæmper eller en dyrlæge med erfaring i håndtering af vilde dyr, hvis man er usikker på, hvordan man skal håndtere et fanget dyr.

Når man er klar til at frigive dyret, er det vigtigt at finde et egnet sted langt væk fra beboede områder og trafikerede veje. Det er også vigtigt at frigive dyret i dens naturlige habitat, hvor den har adgang til føde og ly i form af træer og buske. Det er en god idé at placere fælden åben i nærheden af det sted, hvor dyret blev fanget, så det kan vende tilbage til dens territorium uden at skulle kæmpe sig igennem forhindringer.

Frigivelse af mårdyr skal altid ske så hurtigt som muligt efter fangst, da dyret kan blive stresset og udsat for unødig lidelse, hvis det holdes fanget i fælden i længere perioder. Det er også vigtigt at frigive dyret på et tidspunkt, hvor det har de bedste chancer for at overleve i den vilde natur.

En sikker og effektiv måde at frigive mårdyr på er at åbne fælden forsigtigt og slå et hul i en af siderne, så dyret kan kravle ud og forlade fælden i sit eget tempo. Det er vigtigt at undgå at røre ved dyret eller skræmme det unødigt under frigivelse. Ved at følge disse retningslinjer kan man sikre en sikker håndtering af fanget dyr og en succesfuld frigivelse af mårdyr i naturen.